kinderen blij lachen blauw

Donaties

Kinderen die niet thuis kunnen wonen beginnen met een achterstand

Niet iedereen in Nederland krijgt dezelfde kansen. Zo zijn er zo’n 50.000 kinderen voor wie de jeugd niet vanzelf gaat, doordat zij niet thuis kunnen wonen. Meer dan de helft van deze kinderen woont in een leefgroep of gezinshuis. Anderen in een pleeggezin. Deze kinderen kennen een moeilijke start in het leven. Zaken die voor de meeste kinderen vanzelfsprekend zijn, zijn voor kinderen die niet meer thuis wonen vaak niet weggelegd.

Stichting van het Kind geeft kinderen een toekomst

  • Stichting van het Kind gelooft dat deze kinderen met de juiste aandacht veel beter instromen in de maatschappij.
  • Stichting van het Kind gelooft in projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van deze kinderen.
  • Stichting van het Kind gelooft in deze 50.000 kinderen.

Daarom zet Stichting van het Kind zich elke dag in voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vraaggericht voert Stichting van het Kind ook projecten uit om uithuisplaatsing te voorkomen. Wij willen helpen om een slechte start om te buigen in een stralende toekomst, waarin deze kinderen op hun beurt een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Ja, ik help mee
en geef kinderen een toekomst