Nalaten aan een goed doel

Iedere vorm van nalatenschap helpt onze organisatie de meest kwetsbare kinderen te helpen. Groot of klein, Stichting van het Kind is blij met alle steun.

Ja, het is dus mogelijk de wereld iets moois achter te laten, zelfs als je er niet meer bent. Benieuwd naar ons werk? Wij helpen kinderen die niet meer thuis kunnen wonen met concrete en praktische projecten bij u in de buurt.

Stichting van het Kind geeft kinderen een betere kans op een goede toekomst, waarin ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Denk hierbij aan sportfaciliteiten, studiehulp, ondersteuning bij het vinden van een baan, kinderen helpen bij het opbouwen van een sociaal netwerk  en hen zelfstandigheid bij te brengen.

Helpt u mee met een bijdrage? Groot en klein, alle beetjes helpen om deze kinderen te ondersteunen en hen een betere toekomst te bieden.

shutterstock_150975938comp

Mogelijkheden bij nalatenschap

Belastingvrij

Stichting van het Kind is als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI-status) erkend door de Belastingdienst. Daarom is uw nalatenschap volledig vrijgesteld van heffing van schenk- of erfbelasting. Ook zijn schenkingen aan Stichting van het Kind fiscaal aftrekbaar.

Testament

Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Hij is rechtsgeldig als zowel de erfgename als de notaris er een handtekening onder hebben gezet.

Fonds op naam

U kunt er ook voor kiezen om een fonds op naam op te richten. Wij kunnen de oprichting regelen. Vervolgens beslissen we samen welke kinderen vanuit uw fonds op naam geholpen worden, en met welke projecten we dat doen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over nalatenschappen of een fonds op naam? Neem contact op met Sascha van Veen via e-mailadres info@stichtingvanhetkind.nl of telefoonnummer 071-2074116.

Projecten die het verschil maken

Stichting van het Kind initieert concrete, innovatieve projecten bij u in de buurt. U kiest in welk project u graag investeert en in welke regio uw donatie ingezet wordt. De projecten helpen de kinderen om een betere toekomst op te bouwen en zorgen ervoor dat zij zich weer even kind kunnen voelen. De kinderen beslissen mee over de projecten, zodat we precies weten waar ze behoefte aan hebben. Het zijn stuk voor stuk projecten die een belangrijk verschil maken voor de kinderen. Daarnaast voeren wij voorlichting- en bewustwordingscampagnes uit en vragen wij aandacht voor deze problematiek bij het Nederlands publiek, met als doel minder plaatsingen in leefgroepen en meer plaatsingen in gezinshuizen en pleeggezinnen.

 

Doneer nu