Het WIJ-magazine

Het WIJ-magazine is het magazine voor en door kinderen die in tehuizen wonen. Het gaat over het leven van kinderen in een jeugdzorginstellingen. Biedt herkenning, erkenning en contact. Het WIJ-magazine gaat niet over problemen, maar hoe je ze oplost. In het WIJ-magazine vertellen kinderen aan elkaar hoe het anders en beter kan. Het WIJ-magazine stimuleert zelfwerkzaamheid en vergroot het gevoel van eigenwaarde.

Het WIJ-magazine is een magazine voor en door kinderen dat gaat over hun belevingswereld. Kinderen maken het magazine zelf. Er zijn vergaderingen in kinderredacties, waarbij thema’s, rubrieken, recepten, weetjes, soort artikelen, foto’s en vormgeving besproken wordt. In de eerste bijeenkomsten krijgen de kinderen trainingen interviewen, fotograferen en vormgeven. Vervolgens gaan de kinderen met een notitieblok, een pen, vragenlijst en opnamerecorder andere kinderen interviewen. Ze leren soorten vragen (bv suggestief, gesloten

en open vragen), doorvragen en wat het effect daarvan is. Na de interviews schrijft een aantal kinderen de artikelen, samen met de redacteur. Andere kinderen kiezen foto’s en bewerken deze samen met de fotograaf.

Een ander groepje werkt weer aan de vormgeving met de vormgeefster. Dit gebeurt uiteraard allemaal onder begeleiding. Vervolgens wordt het magazine opgemaakt en verstuurt naar de drukker. Waar mogelijk pakken we het magazine in samen met de kinderen.

Helpt u mee zodat nog meer kinderen het magazine kunnen ontvangen?

Doneer dan hier