Jaarverslag 2019

Stichting van het Kind heeft in 2019 stappen vooruit gezet na een succesvol 2018. De inkomsten zijn gestabiliseerd en de doelgroep is verbreed door ook kinderen binnen pleegzorg te helpen. Klik hier voor het jaarverslag van 2019.

Hoogtepunten 2019:

  • 9 pannakooien
  • 1 groot sportveld
  • Plaatsing van Memo Veld
  • CrossFit ruimte
  • Werving van pleegouders
  • Stay Connected

shutterstock_434060365

Gedragscodes

Stichting van het Kind wil haar doelstellingen realiseren op een integere en transparante manier. Daarom werkt de stichting met reglementen, procedures en gedragscodes, die we in het kader van openheid op onze website hebben opgenomen. Voor de volledige beschrijving hiervan verwijzen wij u graag door naar pagina 22 van het jaarverslag. Klik hier voor het jaarverslag.

Klachtenprocedure

Voor klachten over de dienstverlening, communicatie of activiteiten hebben wij een klachtenprocedure opgesteld. Klik hier voor de klachtenprocedure.

Beleggingsbeleid

Stichting van het Kind heeft een reserve- en beleggingsbeleid opgenomen. Bij het opstellen van dit beleid heeft het bestuur de ‘Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen’, in acht genomen. Klik hier voor het beleggingsbeleid.

Statuten

Voor Stichting van het Kind vormen de statuten een belangrijk document. Samen met het beleidsplan hebben deze betrekking op het reilen en zeilen van de organisatie. Klik hier voor de statuten.