Ik overweeg een schenking!

Wat bijzonder dat u ons misschien wilt steunen met een (periodieke) schenking. Stichting van het Kind geeft kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen een kans om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren.

Wist u dat ongeveer 50.000 kinderen in Nederland door omstandigheden niet thuis wonen? Zij worden mishandeld, verwaarloosd of verlaten. Wij zijn blij met iedere bijdrage om deze kwetsbare kinderen te helpen, iedere dag weer.

shutterstock_150975938comp

Mogelijkheden bij schenkingen

Belastingvrij

Stichting van het Kind is als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI-status) erkend door de Belastingdienst. Daarom is uw schenking volledig vrijgesteld van heffing van schenk- of erfbelasting. Ook zijn schenkingen aan Stichting van het Kind fiscaal aftrekbaar.

Fonds op naam

U kunt er ook voor kiezen om een fonds op naam op te richten. Wij kunnen de oprichting regelen. Vervolgens beslissen we samen welke kinderen vanuit uw fonds op naam geholpen worden, en met welke projecten we dat doen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over schenkingen of een fonds op naam? Neem contact op met Sascha van Veen via e-mailadres info@stichtingvanhetkind.nl of telefoonnummer 071-2074116.

Ja, ik wil Stichting van het Kind (periodiek) steunen!

Wilt u onze mooie organisatie (periodiek) steunen? Wat geweldig! Via de link Periodieke Gift van de Belastingdienst kunt u dit aangeven. Onze gegevens zijn al ingevuld! Alvast ontzettend bedankt, namens de kinderen.

Projecten die het verschil maken

Stichting van het Kind initieert concrete, innovatieve projecten bij u in de buurt. U kiest in welk project u graag investeert en in welke regio uw donatie ingezet wordt. De projecten helpen de kinderen om een betere toekomst op te bouwen en zorgen ervoor dat zij zich weer even kind kunnen voelen. De kinderen beslissen mee over de projecten, zodat we precies weten waar ze behoefte aan hebben. Het zijn stuk voor stuk projecten die een belangrijk verschil maken voor de kinderen. Daarnaast voeren wij voorlichting- en bewustwordingscampagnes uit en vragen wij aandacht voor deze problematiek bij het Nederlands publiek, met als doel minder plaatsingen in leefgroepen en meer plaatsingen in gezinshuizen en pleeggezinnen.

 

Doneer nu