Schenking of nalatenschap

Stichting van het Kind geeft kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen een kans om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. Met een schenking of uw nalatenschap helpt u een kind die niet thuis kan wonen de sprong naar een betere toekomst te maken.

Kinderen die niet thuis kunnen wonen beginnen met een achterstand
51.000 kinderen in Nederland kunnen wegens omstandigheden niet thuis wonen. Dit zijn kinderen die mishandeld, verwaarloosd of verlaten zijn. Deze kinderen wonen vaak in grote instellingen, maar soms ook op een geheime locatie bij u in de straat zonder dat u dat weet.

Stichting van het Kind geeft kinderen een toekomst
Stichting van het Kind voert projecten uit op vraag van de kinderen. De projecten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van kinderen, zodat ze net als andere kinderen kansen krijgen om in te stromen in de maatschappij.

Met de projecten bieden we kinderen zoals Roy de vaste basis die zij hard nodig hebben. Vanaf jongs af aan ontvangen zij het WIJ-magazine. Het magazine voor en door kinderen die wonen in een leegroep. Waarin ze tips en adviezen aan elkaar geven. Daarnaast maken we sport en zwemlessen mogelijk. Ook vangen we kinderen in de weekenden en vakanties op in een gezinssituatie op de Zeeboerderij. En als jongeren 18 worden en een instelling moeten verlaten, omdat de financiering vanuit de overheid stopt, begeleiding we hen met Meedoen in de samenleving bij het vinden van een baan en op hun weg naar zelfstandigheid.

shutterstock_150975938comp

Mogelijkheden bij schenkingen

Belastingvrij
Stichting van het Kind is als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI-status) erkend door de Belastingdienst. Daarom is uw schenking of nalatenschap vrijgesteld van heffing van schenk- of erfbelasting. Ook zijn schenkingen en nalatenschappen aan Stichting van het Kind fiscaal aftrekbaar.

Fonds op naam
U kunt er ook voor kiezen om een fonds op naam op te richten. Wij kunnen de oprichting regelen. Vervolgens beslissen we samen welke kinderen vanuit uw fonds op naam geholpen worden, en met welke projecten we dat doen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over schenkingen, nalatenschap of een fonds op naam? Neem contact op met Sascha van Veen via e-mailadres sascha@stichtingvanhetkind.nl of telefoonnummer 0252-769 057.

Hoe kun je nog meer helpen?

Help een kind
51.000 kinderen in Nederland kunnen wegens omstandigheden niet meer thuis wonen. Dit zijn kinderen die mishandeld, verwaarloosd of verlaten zijn door hun ouders. Deze kinderen wonen…
Collecteren
Collectanten zijn erg belangrijk voor de Stichting van het Kind. Door een collecte te lopen, bezorg je ons een flink deel van het budget waarmee wij kinderen kunnen…
Scholen en verenigingen in actie
Van sponsorlopen tot inzamelingsacties: regelmatig komen scholen en verenigingen in actie voor Stichting van het Kind. Dat juichen wij uiteraard van harte toe! Wij…