Successen

De inkomsten in 2014 bedroegen € 306.000,-. Dit bedrag is mogelijk gemaakt door sponsoren, particuliere- en zakelijke donateurs en fondsen. Met dit bedrag hebben wij vele kinderen in tehuizen kunnen helpen bij hun ontwikkeling. Onderstaande successen zijn behaald met onze projecten.

Meedoen in de Samenleving

Bij het project Meedoen in de Samenleving worden jongeren begeleid die op het punt staan op zichzelf te gaan wonen. Jongeren in tehuizen moeten vanaf hun achttiende op zichzelf gaan wonen. Velen zijn hier niet klaar voor, omdat zij niet zelfstandig genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen. Dit project richt zich op zelfredzaamheid, het vinden van een geschikte baan en/of opleiding en biedt hulp aan zelfstandig wonen. Eind 2014 is dit project gestart. Inmiddels zijn er een aantal jongeren die een baan hebben gevonden dankzij onze begeleiding.

Sportproject

In 2014 is er voor 1.500 kinderen in tehuizen sport mogelijk gemaakt. Tehuizen beschikken nauwelijks over sportmaterialen en kinderen kunnen niet lid worden van een sportvereniging. Hierdoor is het beschikbaar stellen van sportmaterialen en het aanbieden van een lidmaatschap voor een sportvereniging noodzakelijk.

Zeeboerderij

De Zeeboerderij is een vakantie- en weekendopvang. Op de Zeeboerderij kunnen kinderen gewoon weer even kind zijn. En er wordt gewerkt aan een sociaal netwerk rondom de kinderen. Tientallen kinderen hebben in 2014 genoten van hun weekenden en vakanties op de Zeeboerderij.

Wij-magazine

Het Wij-magazine is een magazine geschreven door en voor kinderen in tehuizen. Kinderen geven elkaar en de groepsleiding adviezen. In 2014 heeft Stichting van het Kind voor ruim 10.000 kinderen het Wij-magazine mogelijk gemaakt.