Pleegouder gezocht!

Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek met liefde en structuur. Helaas is dat voor veel kinderen niet mogelijk.

Stichting van het Kind heeft veel contact met jeugdzorgorganisaties en bezoekt regelmatig leefgroepen, gezinshuizen en pleeggezinnen. Wij zien dan hoe belangrijk het is om een passende woonplek te hebben. Daarom zetten wij ons in om het tekort aan pleegouders te verminderen via het geven van voorlichting. In Nederland is er jaarlijks een tekort van ongeveer 3.500 pleegouders. Daarnaast is er veel onwetendheid over wat pleegouderschap inhoudt en hoe veel tijd dit in beslag neemt. Vaak zijn kinderen bijvoorbeeld al zeer goed geholpen als pleegouders hen een dagdeel per week kunnen begeleiden.

Heeft u liefde en een plekje over in huis om een kind (tijdelijk) op te vangen? Pleegouders kunnen zelf kiezen voor welke vorm(en) zij beschikbaar willen zijn.

Wist u dat?

  • Je ook al parttime- of weekendpleegouder kunt worden door een kind éen weekend per maand of één middag per week te ontvangen.
  • Pleegzorg ook kortdurend kan zijn, en je altijd je beschikbaarheid kunt wijzigen?
  • Pleegzorg al mogelijk is als je ouder bent dan 21 jaar, en er geen maximumleeftijd bestaat?
  • Pleegzorg als alleenstaande ook mogelijk is?
  • Je pleegzorg prima kunt combineren met een carrière?

Meer informatie
Wilt u meer informatie over pleegzorg?
Neem contact op met: Sanne Immerzeel | sanne@stichtingvanhetkind.nl |  071-2074116

Welke stappen moet ik volgen om pleegouder te worden

U vraag een informatiepakket aan, waarin u meer informatie kunt lezen over pleegzorg. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u een informatieavond bezoeken bij u in de buurt. U kunt zich dan aanmelden om een voorbereidingstraining te volgen. In deze training leert u meer over de verschillende thema’s rondom pleegouderschap. Daarnaast voert u een aantal gesprekken met de pleegzorgorganisatie. Na deze gesprekken en training  neemt u een beslissing of u pleegouder wilt worden.