Supermensen gezocht!

Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek met liefde en structuur. Helaas is dat voor veel kinderen niet mogelijk.

In Nederland worden per jaar 40.000 kinderen uit huis geplaatst. Er zijn jaarlijks 3.500 pleegouders te kort. Daarom moeten veel kinderen noodgedwongen naar een tehuis. Daar missen ze de warmte en liefde van een gezinssituatie, vanwege de wisselende leiding. Dit is niet goed voor de hechting van een kind. Hierdoor kunnen ze in hun verdere leven problemen krijgen. Daarom zijn pleegouders hard nodig!

Heeft u liefde en een plekje over in huis om een kind (tijdelijk) op te vangen? Pleegouders kunnen zelf kiezen voor welke vorm(en) zij beschikbaar willen zijn.

Wist u dat?

  • Je ook parttime- of weekendpleegouder kunt worden?
  • Pleegzorg ook kortdurend kan zijn, en je altijd je beschikbaarheid kunt wijzigen?
  • Pleegzorg al mogelijk is als je ouder bent dan 21 jaar, en er geen maximumleeftijd bestaat?
  • Pleegzorg als alleenstaande ook mogelijk is?
  • Je pleegzorg prima kunt combineren met een carrière?

Welke stappen moet ik volgen om pleegouder te worden
U vraag een informatiepakket aan, waarin u meer informatie kunt lezen over pleegzorg. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u een informatieavond bezoeken bij u in de buurt. U kunt zich dan aanmelden om een voorbereidingstraining te volgen. In deze training leert u meer over de verschillende thema’s rondom pleegouderschap. Daarnaast voert u een aantal gesprekken met de pleegzorgorganisatie. Na deze gesprekken en training  neemt u een beslissing of u pleegouder wilt worden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over pleegzorg?
Neem contact op met: Sanne Immerzeel |  sanne@stichtingvanhetkind.nl  |  071-2074116

Samenwerkingspartners

Projecten die het verschil maken

Stichting van het Kind initieert concrete, innovatieve projecten bij u in de buurt. U kiest in welk project u graag investeert en in welke regio uw donatie ingezet wordt. De projecten helpen de kinderen om een betere toekomst op te bouwen en zorgen ervoor dat zij zich weer even kind kunnen voelen. De kinderen beslissen mee over de projecten, zodat we precies weten waar ze behoefte aan hebben. Het zijn stuk voor stuk projecten die een belangrijk verschil maken voor de kinderen. Daarnaast voeren wij voorlichting- en bewustwordingscampagnes uit en vragen wij aandacht voor deze problematiek bij het Nederlands publiek, met als doel minder plaatsingen in leefgroepen en meer plaatsingen in gezinshuizen en pleeggezinnen.

 

Doneer nu