Supermensen gezocht!

Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek met liefde en structuur. Helaas is dat voor veel kinderen niet mogelijk.

In Nederland worden per jaar 40.000 kinderen uit huis geplaatst. Er zijn jaarlijks 3.500 pleegouders te kort. Daarom moeten veel kinderen noodgedwongen naar een tehuis. Daar missen ze de warmte en liefde van een gezinssituatie, vanwege de wisselende leiding. Dit is niet goed voor de hechting van een kind. Hierdoor kunnen ze in hun verdere leven problemen krijgen. Daarom zijn pleegouders hard nodig!

Pleegouderschap
Heeft u liefde en een plekje over in huis om een kind (tijdelijk) op te vangen? Pleegouders kunnen zelf kiezen voor welke vorm(en) zij beschikbaar willen zijn. De pleegzorgorganisatie zoekt een vorm die het beste is voor het kind.

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan een pleegouder moet voldoen:

  • U bent minimaal 21 jaar;
  • U ontvangt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming.
  • U kunt een kind een stabiele leefsituatie bieden;
  • U staat open voor begeleiding van de pleegzorgorganisatie en biedt ondersteuning bij de uitvoering van het hulpverleningsplan.

Welke stappen moet ik volgen om pleegouder te worden
U vraag een informatiepakket aan, waarin u meer informatie kunt lezen over pleegzorg. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u een informatieavond bezoeken bij u in de buurt. U kunt zich dan aanmelden om een voorbereidingstraining te volgen. In deze training leert u meer over de verschillende thema’s rondom pleegouderschap. Daarnaast voert u een aantal gesprekken met de pleegzorgorganisatie. Na deze gesprekken en training  neemt u een beslissing of u pleegouder wilt worden.

Via deze link kunt u een informatiepakket aanvragen: https://pleegzorg.nl/informatiepakket-aanvragen/