Bestuur en directie

De directeur van Stichting van het Kind is Sascha van Veen. Hij is aangesteld voor onbepaalde tijd en krijgt een beloning voor zijn werkzaamheden conform de regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, zoals opgesteld door branchevereniging Goede Doelen Nederland.

Het bestuur van Stichting van het Kind bestaat op dit moment uit 3 personen; voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen daarna herbenoemd worden voor nog een periode van 4 jaar. Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning, enkel onkosten die gemaakt worden in het kader van de uitoefening van hun functie worden vergoed.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben die gericht zijn aan het bestuur van Stichting van het Kind, dan kun je contact opnemen met bestuur@stichtingvanhetkind.nl

DirectiestatutenProcuratieregeling
kinderen in beweging touwtje trekken - dankzij FRIS en Stichting van het Kind

J.M.W. Krabben

Voorzitter van Stichting van het Kind is de heer J.M.W. Krabben met een zittingstermijn van 2022 t/m 2026.

SVHK-Logo

J.P.J.F. Koopman

Penningmeester van Stichting van het Kind is de heer J.P.J.F. Koopman met een zittingstermijn van 2020 t/m 2024.

K.Krammer

Secretaris van Stichting van het Kind is de heer K. Krammer met een zittingstermijn van 2023 t/m 2027.