Integriteitsbeleid

Stichting van het Kind wil haar doelstellingen realiseren op een integere en transparante manier. Daarom werken wij met reglementen, procedures en gedragscodes.

Het is voor Stichting van het Kind belangrijk om duidelijk te zijn in de afhandeling van klachten en grensoverschrijdend gedrag. Het streven van onze stichting is om goede contacten te onderhouden met al onze relaties, partners en personeelsleden. Wij vinden het belangrijk dat onze omgeving veilige en vertrouwde plekken zijn.

Wil je een klacht of een melding doorgeven inzake integriteit dan kan je de procedures vinden in onderstaande documenten.

SVHK-help-een-kind-header

Melding maken

Mocht u een melding willen maken, dan kunt u deze sturen naar mevrouw K. Krammer: k.krammer@stichtingvanhetkind.nl. Mevrouw Krammer behandelt de meldingen vertrouwelijk.

SVHK-image-content