Integriteitsbeleid

Op deze pagina delen wij onze kernwaarden, klachten(beleid) en de gedragscode. Het is voor Stichting van het Kind belangrijk om duidelijk te zijn in de afhandeling van klachten en ongewenst gedrag. Denk hierbij aan (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.

Het streven van onze stichting is om goede contacten te onderhouden met al onze relaties, partners, vrijwilligers en personeelsleden. Wij vinden het belangrijk dat onze (online) omgeving veilige en vertrouwde plekken zijn.

Stichting van het Kind wil haar doelstellingen realiseren op een integere en transparante manier. Daarom werken wij met reglementen, procedures en gedragscodes. 

 

memo spel kind blauw vrouw

 

Klachten

Stichting van het Kind heeft een beleid die geldt voor alle klachten die wij ontvangen:

 1. Klachten kunnen ingediend worden per post (Oegstgeesterweg 206F, 2231BD Rijnsburg) of per e-mail meldingen@stichtingvanhetkind.nl.
 2. Na ontvangst reageert de stichting binnen twee werkdagen en stuurt een bevestiging van ontvangst. In deze e-mail staat een richtlijn aangegeven op welke termijn de klacht zal worden behandeld. Daarnaast, indien mogelijk, wordt een vermelding gemaakt van de persoon die klacht gaat behandelen.
 3. Wij gaan met de klacht aan de slag en kijken welke stappen ondernomen moeten worden en schakelen eventueel met desbetreffende partijen. Iedere klacht behandelen wij met discretie. Het streven is om de klacht binnen 10 werkdagen naar tevredenheid af te handelen.
 4. Indien u ontevreden bent over de afhandeling dan kunt u beroep instellen bij de directie. Indien de directie van mening is dat de afhandeling correct is geschied wordt betrokkene hiervan op de hoogte gesteld. Het oordeel van het bestuur van Stichting van het Kind is bindend.

Gedragscode

 1. Medewerkers van Stichting van het Kind vervullen geen nevenfuncties die in strijd kunnen zijn of in concurrentie treden met de interne belangen. Pas bij schriftelijke toestemming is dit toegestaan.
 2. Bij het organiseren en laten sponsoren van activiteiten wordt bij het inschakelen van externe partijen elke schijn van partijdigheid voorkomen.
 3. Het gebruik van apparatuur in eigendom van Stichting van het Kind is toegestaan, mits hier netjes mee wordt omgesprongen.
 4. Het gebruik van interne documenten van Stichting van het Kind (denk aan presentaties, handleidingen etc.) gebeurt zorgvuldig en is alleen toegestaan voor medewerkers van de organisatie.
 5. Declaraties worden naar waarheid en op tijd ingediend. Ook worden ze voorzien van onderbouwing en eventuele onderliggende documenten.
 6. Stichting van het Kind verstrekt vrijwilligers en medewerkers onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.
 7. Stichting van het Kind zorgt voor een prettig en veilig werkklimaat. Daarbij hoort dat vrijwilligers en medewerkers elkaar collegiaal en met respect behandelen. Discriminatie, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie zijn te allen tijde verboden.
 8. Klachten kunnen (anoniem) worden ingediend per mail, dat kan naar meldingen@stichtingvanhetkind.nl.

Melding maken

Mocht u vragen hebben of een melding willen maken, dan kunt u deze sturen naar meldingen@stichtingvanhetkind.nl.