Publicaties

Stichting van het Kind zet zich in voor zo’n 50.000 kinderen die wegens omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Stichting van het Kind wil haar doelstellingen realiseren op een integere en transparante manier. Daarom werken wij met reglementen, procedures en gedragscodes, die we in het kader van openheid op onze website hebben opgenomen.

Wij zijn een Erkend Goed Doel, wat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.

Gedragscodes
Deze gedragscode richt zich op een ieder die binnen de organisatie van Stichting van het Kind werkzaam is, dus zowel op medewerkers als op bestuursleden.
Gedragscodes
Klachtenprocedure
Voor klachten over de dienstverlening, communicatie of activiteiten hebben wij een klachtenprocedure opgesteld
Klachtenprocedure
Klachtenregeling
In de klachtenregeling wordt voorzien in het omgaan met klachten van donateurs, leveranciers, sollicitanten en alle andere relaties van Stichting van het Kind
Klachtenregeling
Beleggingsbeleid
Stichting van het Kind heeft een reserve- en beleggingsbeleid opgenomen. Bij het opstellen van dit beleid heeft het bestuur de 'Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen' in acht genomen.
Beleggingsbeleid
Statuten
Voor Stichting van het Kind vormen de statuten een belangrijk document. Samen met het beleidsplan hebben deze betrekking op het reilen en zeilen van de organisatie
Statuten

Meer weten?

Untitled design (9)

CBF-Erkenning

Stichting van het Kind is een Erkend Goed Doel, dit houdt in dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit, zodat jij ervan uit kunt gaan dat Stichting van het Kind bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt. 

Meer weten over het erkenningsrapport en de controle door het CBF? Kijk op https://cbf.nl.

anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

ANBI-Status

Stichting van het Kind is als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) erkend door de belastingdienst. Daarom zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar en uw nalatenschap volledig vrijgesteld van heffing van schenk- of erfbelasting.

RSIN: 852236086

Blijf betrokken

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief