Pleegouders gezocht

Pleegouderschap voltijd/deeltijd

Ieder kind verdient een stabiele en veilige omgeving om in op te groeien. Voor sommige kinderen ontbreekt dit waardoor een fijne plek in de buurt dan zeer welkom is. Een pleeggezin zou dan een thuis kunnen bieden aan het kind.

In Nederland zetten ruim 17.500 zich in als pleegouder. Op dit moment staan er bijna 600 kinderen op de wachtlijst voor een plek in een pleeggezin. Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van pleegzorg?  Je kan ook als parttime pleegouder van grote betekenis zijn. Dan komt het kind bijvoorbeeld in het weekend of in de vakantie logeren.

jonge en meisje lachend aan tafel - stichting van het kind

Wist je dat?

In Nederland zijn er ruim 17.500 pleegouders die een tweede thuis bieden aan kinderen die niet thuis kunnen wonen. Hieronder vind je meer informatie over pleegzorg en de mogelijkheden daarvan.

Wanneer komt een kind in pleegzorg?
Door allerlei oorzaken kan een kind soms voor korte of langere tijd niet thuis wonen. Is hulp thuis niet genoeg? Dan kan voor pleegzorg worden gekozen.
Meer informatie
Vormen van pleegzorg
Pleegzorg kent verschillende vormen: voor korte of voor langere tijd, elke dag of een dag(deel) van de week. Maar het kan ook gaan om pleegzorg tijdens vakanties, in het weekend, of als crisisopvang.
Meer informatie
Deeltijdpleegzorg
Pleegzorg kan ook in deeltijd. Dan komt een kind af en toe in het weekend of in een vakantie bij een pleegouder logeren. Over wanneer en hoe vaak worden afspraken gemaakt.
Informatie pleegouderschap
Geen pleegouder worden, wel willen helpen
Je kunt op verschillende manieren een kind helpen. Ook als je geen pleegouder wilt of kunt worden. Meestal woont het kind dan bij de ouders.
Meer informatie

Ontmoeting en ontspanning

In samenwerking met Pleegzorg Nederland heeft Stichting van Kind in 2023 de Pleegzorg Familiedagen in Duinrell georganiseerd. Pleeggezinnen konden een leuke dag beleven in Duinrell. In het Zomertheater waren diverse organisaties die pleeggezinnen informatie gaven over diverse onderwerpen. 

Artikel Pleegzorg Familiedagen
Pleegzorgweekend_Duinrell

Blijf betrokken

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief