Jouw hulp maakt het verschil

Schenking & Nalatenschap

Stichting van het Kind is als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) erkend door de belastingdienst. Daarom zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar en uw nalatenschap volledig vrijgesteld van heffing van schenk- of erfbelasting.

Stichting van het Kind geeft kinderen een betere kans op een goede toekomst, waarin ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Draag jij bij aan hun ‘sprong naar de toekomst’ door middel van een schenking of nalatenschap?

kinderen in een huddle - armen over elkaar schouders

Periodieke schenking

Met een periodieke schenking is jouw schenking bij de belasting aftrekbaar. Je vult het formulier in en gaat daarmee een schenking aan van minimaal 5 jaar. Het bedrag mag je zelf bepalen en kunnen wij in meerdere termijn óf in één termijn van jouw rekening afschrijven. Alleen donaties na ondertekening van de overeenkomst kunnen worden meegerekend bij de Belastingdienst, donaties vóór ingangsdatum van de overeenkomst niet.

De ingevulde periodieke schenking kan worden gemaild naar info@stichtingvanhetkind.nl óf per post worden verstuurd naar:

Stichting van het Kind
Wasbeekerlaan 24
2171AE Sassenheim

Na ontvangst voorzien wij de periodieke schenking van een transactienummer en handtekening en sturen deze terug naar jou.

Heb je vragen of hulp nodig dan kun je contact opnemen via info@stichtingvanhetkind.nl of telefoonnummer: 071-2074116.

Formulier periodieke gift
SVHK-image-content
RSP04529

Nalatenschap

Jouw nalatenschap draagt bij aan de toekomst van kinderen die wegens omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt, waarin Stichting van het Kind wordt benoemd als (mede)erfgenaam. Het is toegestaan om meerdere personen en/of goede doelen in het testament te benoemen tot erfgenamen. Het bedrag dat je nalaat aan Stichting van het Kind is ook volledig zelf te bepalen, maar handig om te weten is dat een nalatenschap volledig vrijgesteld is van heffing van schenk- of erfbelasting. Het volledige bedrag zal dus worden gegeven aan Stichting van het Kind. 

Mocht je besluiten om Stichting van het Kind mee te nemen in uw nalatenschap, dan heeft de notaris de volgende gegevens van ons nodig:

Stichting van het Kind, gevestigd te Teylingen
Wasbeekerlaan 24, 2171AE Sassenheim
Kamer van Koophandel: 56648820

Altijd een project bij jou in de regio

Stichting van het Kind helpt deze kinderen met concrete, praktische projecten bij u in de buurt. Wij geven kinderen die wegens omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen een betere kans op een goede toekomst, waarin ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Door ervoor te zorgen dat ze kunnen sporten. Door kinderen te helpen om een sociaal netwerk op te bouwen. Door ze te leren zelfstandig te worden. En simpelweg door ze weer even kind te laten zijn. Gewoon, omdat ze het verdienen.

help mee

Blijf betrokken

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief