groepje jongens juichend op een stapel

Sport maakt het verschil voor kinderen in tehuizen

In Nederland wonen 35.000 kinderen in tehuizen. Door beperkte budgetten kunnen deze kinderen deze kinderen vaak niet op een sportvereniging. Daarnaast is er ook weinig budget voor sportmateriaal. Terwijl deze kinderen qua gewicht tot de zwaarste groep kinderen in Nederland behoren.

Uit onderzoek van het VU medisch centrum Amsterdam is gebleken dat sport positieve effecten heeft op kinderen. Sporten is goed voor de fysieke ontwikkeling maar ook voor de leerprestatie van een kind op lange en korte termijn. Door sport kunnen zij zich bijvoorbeeld beter concentreren.

Naast bovengenoemde effecten heeft sport voor kinderen in tehuizen ook nog andere belangrijke effecten.

Voor kinderen in tehuizen is sport een afleiding. Doordat zij vaak traumatische ervaringen hebben meegemaakt, biedt sport ontspanning en afleiding. Door middel van sport leren zij emoties, zoals agressie en verdriet te uitten. Daarnaast zorgt sporten ervoor dat deze kinderen zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Zij leren door middel van sport hun grenzen te verleggen en herkennen. Hierdoor voelen deze kinderen zich sterker en ontwikkelen zij hun zelfvertrouwen.

Ook zorgt sporten ervoor dat deze kinderen leren samenwerken. Wanneer zij bij een sportvereniging sporten leren zij nieuwe vaardigheden die zij kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Daarnaast zorgt dit ervoor dat zij zich hierdoor kunnen integreren in de maatschappij. Juist voor deze kinderen is dat van groot belang, omdat zij vaak traumatische ervaringen hebben meegemaakt.

Tot slot zorgt sport en spel ervoor dat kinderen vaardigheden aanleren die zij in het dagelijks leven kunnen toepassen. Kinderen in tehuizen dragen vaak ‘een rugzak’ vol ellende met zich mee door de gebeurtenissen uit het verleden. Door middel van sport leren ze om hun emoties, zoals agressie en verdriet op een positieve manier te uiten.

Stichting van het Kind vindt het belangrijk dat deze kinderen de mogelijkheid krijgen om te sporten zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Het Sportproject biedt kinderen in tehuizen lidmaatschappen voor sportvereniging en stelt sportpakketten beschikbaar. In 2015 konden er al meer dan 2.000 kinderen in tehuizen sporten.