jongen zitten op de bank balend

Jongeren uit tehuizen vallen in zwart gat

Jongeren in de jeugdzorg vallen na hun achttiende levensjaar in een ‘gat’

Kinderombudsman Marc Dullaert vindt dat gemeenten, hulpverleners en jeugdbeschermers passende regels moeten treffen, zodat jongeren na hun achttiende in een veilige omgeving terechtkomen. Jongeren worden vanaf hun achttiende nu over gelaten aan hun lot. Deze kinderen zijn vaak zelf niet in staat om een zelfstandig bestaan op te bouwen, omdat deze kinderen in hun jeugd verwaarloosd, mishandeld, misbruikt of verlaten zijn. Hierdoor belanden deze jongeren vaak op straat en komen zij in onveilige situaties. Deze onveilige situaties ontstaan doordat zij op straat zwerven of iedere keer naar een andere locatie van het Leger Des Heils gaan. De Kinderombudsman is bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden voor deze jongeren.

Jongeren die tot hun achttiende hulpverlening kregen moeten ook daarna passende steun kunnen krijgen. Dat vinden de staatssecretarissen de heer van Rijn van Volksgezondheid en de heer Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.

Mensen hebben vanaf dan zelfbeschikkingsrecht. De oplossing moet gezocht worden in verscherpte alertheid bij gemeenten en hulpverleners. Die moeten regelen dat er geschikte zorg voor deze groep is en tijdig met deze mensen bezien wat zij aan zorg of begeleiding nodig hebben.

Zorgmoe

Het is misschien begrijpelijk dat jongeren in de jeugdzorg daar ‘zorgmoe’ van worden en blij zijn dat ze er vanaf zijn als ze achttien jaar worden, schrijft Dullaert in een rapport. Maar veel van hen ‘vallen in een gat’ als ze ineens geen coach meer hebben of een plek waar ze zorg krijgen. Daarom vindt Dullaert dat jeugdbeschermers, hulpverleners en gemeenten samen maatregelen moeten treffen.

Elk jaar worden ongeveer 6000 kinderen die onder de kinderbescherming vallen volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn om de gevolgen van hun eigen handelen te overzien, aldus Dullaert.

Hulpverleners

Dullaert vindt dat jongeren al op hun 16e met hulpverleners om de tafel moeten gaan om plannen te maken voor als ze 18 worden. Er moet door middel van een risicotaxatie ook gekeken worden of een jongere van 18 wel in een veilige omgeving terechtkomt als de hulpverlening dan is opgehouden.

Hij ziet momenteel geen mogelijkheden om jongeren die na hun 18e verjaardag uit een instelling of pleeggezin komen, hulp op te leggen. Voor deze jongeren is het juist van belang dat zij passende begeleiding krijgen zodat zij ook een eerlijke kans hebben om in samenleving in te stromen.

Meedoen in de samenleving

Stichting van het Kind is sinds vorig jaar bezig met het begeleiden van jongeren bij het vinden van een baan, woonruimte en op hun weg naar (financiële) zelfredzaamheid. Stichting van het Kind vindt het belangrijk dat deze kinderen een goede begeleiding krijgen, zodat zij ook een eerlijke kans krijgen om op een positieve manier in de samenleving in te stromen. Met het project Meedoen in de Samenleving krijgen jongeren vanaf hun zestiende jaar een coach toegewezen die hun begeleid. Deze coach helpt de jongeren bij het vinden van een baan, studie, woonruimte en hun financiën. Inmiddels heeft Stichting van het Kind al meer dan 46 jongeren succesvol begeleid.

Bron: NU.nl; Kinderombusman.nl