opleiding Boksend Opvoeden

Stichting van het Kind financiert opleiding Boksend Opvoeden

Kinderen die uithuisgeplaatst zijn hebben soms zo veel meegemaakt, dat er letterlijk geen woorden voor zijn. De methode Boksend Opvoeden helpt om op een andere manier uiting te geven aan die emoties. Stichting van het Kind financiert de training van 15 begeleiders, zodat meer kinderen van de methode gebruik kunnen maken.

Persoonlijke ontwikkeling

Boksend Opvoeden geeft kinderen handvatten om beter om te kunnen gaan met bepaalde situaties in hun dagelijks leven. Ieder kind werkt aan persoonlijke doelen, gericht op fysieke, mentale en emotionele weerbaarheid. Met verschillende boksspellen leren zij hun basisemoties kennen en krijgen ze inzicht in hoe hoog die emoties oplopen. Dat helpt hen om emoties en gedrag op de lange termijn positief te beïnvloeden. De goede ervaringen met deze methode zorgen niet alleen voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor een betere sfeer op de groep. Daarnaast blijkt dat veel kinderen die de cursus volgden ook meer openstaan voor andere vormen van therapie.

Patroon doorbreken

Boksend Opvoeden is onderdeel van het project ‘Terug in je eigen kracht’. Dit project is ontwikkeld voor kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en worstelen met de gebeurtenissen uit hun jeugd. Zij hebben vaak moeite om hierover te praten en om hun emoties uit te drukken. Dat kan onder andere leiden tot conflicten en moeilijkheden op school. ‘Terug in je eigen kracht’ helpt dit patroon te doorbreken, met Boksend Opvoeden als middel. Een van de jeugdzorglocaties waar Stichting van het Kind mee samenwerkt heeft goede ervaringen met Boksend Opvoeden. De kinderen zijn positief en er is zelfs een wachtlijst om ermee aan de slag te kunnen.

Positieve reacties

De positieve reacties van de kinderen gaven voor Stichting van het Kind de doorslag: we vinden dat meer kinderen gebruik moeten kunnen maken van de methode. Daarom maakt Stichting van het Kind met hulp van verschillende fondsen de opleiding mogelijk van 15 begeleiders van 8 verschillende jeugdzorglocaties. Dit jaar volgen zij de basiscursus, volgend jaar de gevorderde cursus. De ervaringen die zij opdoen bij het uitrollen van de methodiek op hun locaties wil Stichting van het Kind gebruiken om ook andere organisaties in staat te stellen om Boksend Opvoeden te gebruiken.