jongetje steekt twee duimen op

Thinkwise Foundation maakt zwemles mogelijk

Voor kinderen die opgroeien in een kindertehuis is zwemles meestal niet weggelegd. Toch is zwemmen niet alleen noodzakelijk voor de veiligheid maar ook belangrijk voor de sociale contacten en ontwikkeling van deze kinderen. De Thinkwise Foundation heeft een bijdrage geleverd aan de Stichting van het Kind. Hiermee krijgen minimaal 10 kinderen uit de regio Zwolle zwemles en halen zwemdiploma A.

Stichting van het Kind

In Nederland verblijven jaarlijks 35.000 kinderen in opvanglocaties. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn en opgroeien op een plek met minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding. Stichting van het Kind vindt dat deze kinderen dezelfde kansen verdienen als een kind dat thuis opgroeit en daarom zetten zij zich breed in om het welzijn van deze kinderen te verbeteren.

Thinkwise Foundation

De Thinkwise Foundation wil de levensvreugde bevorderen van kansarme kinderen in Nederland door ondersteuning van goede doelen voor deze kinderen. Zie: http://stichtingvanhetkind.nl.thinkwisesoftware.com/nl/ voor meer informatie.