pauze jongen meisje lachen in gras

Workshops en mooie gesprekken: Stay Connected helpt jongeren elkáár te helpen

Jongeren in de jeugdzorg hebben vaak een beperkt sociaal netwerk. En dat terwijl een goed netwerk juist voor deze jongeren zo belangrijk is. Zij staan er namelijk al jong alleen voor. Fietje Schelling, ondersteuner van het project Stay Connected: “De meest kwetsbare groep zetten we het eerst het nest uit.”

In Nederland zijn we gemiddeld 24,5 jaar als we het huis uit gaan. Voor jongeren in de jeugdzorg is dat anders. Zij staan er op hun 18devaak alleen voor. Stay Connected brengt daar verandering in door deze jongeren met elkaar in contact te brengen. Stichting van het Kind levert een bijdrage door leuke activiteiten te sponsoren.

Herkenning en steun

In 2019 vonden de eerste bijeenkomsten van Stay Connected plaats. “Alle jongeren vanaf 18 jaar met ervaring met jeugdhulp zijn welkom. Elke derde donderdag van de maand eten we met elkaar en ondernemen we iets leuks: van een barbecue in het park tot een dj-workshop en van een kookworkshop tot een middag schaatsen. Via Stay Connected doen de jongeren allemaal nieuwe, leuke ervaringen op. Bovendien vinden de jongeren bij elkaar herkenning en steun. Tijdens de activiteiten ontstaan mooie gesprekken. Er is geen angst voor stigmatisering of schaamte.”

ExpEx

Het succes van Stay Connected is grotendeels te danken aan de inzet van de ExpEx (‘Experienced Experts’): jongeren met ervaring in de jeugdhulp die een training hebben gekregen om als ervaringsdeskundige iets te betekenen voor andere jongeren of instellingen of gemeenten. Fietje: “Stay Connected is hun project. Zij zorgen er ook voor dat zo veel mogelijk jongeren van de activiteiten horen en ook eens een kijkje komen nemen. En hun ervaring zetten ze in om jongeren verder te helpen.” En dat lukt goed met Stay Connected, vertelt Fietje. “Nu al zie je dat de jongeren elkaar helpen. Bijvoorbeeld bij het vinden van een baan, door tips te delen voor het afsluiten van een zorgverzekering of door spullen voor elkaar te regelen als iemand op zichzelf gaat wonen.”

Stichting van het Kind helpt

Stichting van het Kind draagt Stay Connected een warm hart toe en levert een financiële bijdrage om ervoor te zorgen dat de ExpEx leuke activiteiten kunnen blijven organiseren. Wilt u deze jongeren ook steunen? Word donateur of steun een van onze acties.