13 zorgprofessionals voltooien gevorderde cursus Boksend opvoeden

13 zorgprofessionals voltooiden afgelopen week met succes de gevorderde cursus Boksend Opvoeden. Uithuisgeplaatste kinderen die ervaring hebben met deze methode, zijn er heel positief over. Voor Stichting van het Kind reden genoeg om deze opleiding voor 13 begeleiders bij jeugdzorgorganisaties te financieren.

Persoonlijke doelen

Kinderen die uithuisgeplaatst zijn hebben soms zo veel meegemaakt, dat er letterlijk geen woorden voor zijn. Boksend Opvoeden helpt om op een andere manier uiting te geven aan die emoties. De methode geeft kinderen handvatten om beter om te gaan met bepaalde situaties in hun dagelijks leven. Ieder kind werkt aan persoonlijke doelen, gericht op fysieke, mentale en emotionele weerbaarheid. Met verschillende boksspellen leren zij hun basisemoties kennen en krijgen ze inzicht in hoe hoog die emoties oplopen. Dat helpt ze om hun emoties en gedrag op de lange termijn positief te beïnvloeden. De goede ervaringen met deze methode zorgen niet alleen voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor een betere sfeer op de groep. Daarnaast blijkt dat veel kinderen die de cursus volgden ook meer openstaan voor andere vormen van therapie.

Deskundigheid

Stichting van het Kind maakt de opleiding Boksend Opvoeden mogelijk voor professionals bij Pactum jeugd- en opvoedhulp, Pluryn, Fier, Zorggoed De Zegger en Levvel. Onlangs volbracht deze groep al de basiscursus, afgelopen week dus de gevorderde cursus en binnenkort staat de afrondende training op het programma: de bokstechniekdag. We zijn blij dat we met Stichting van het Kind een bijdrage kunnen leveren aan deze aanvulling op hun deskundigheid, en wensen de begeleiders en kinderen veel succes.